biet-thu-nghi-duong-bao-loc-7
Kover Group

Giới thiệu Kover Group

Tầm nhìn

Phát triển Tập đoàn kinh tế đa ngành hoạt động hiệu quả mang tầm quốc tế, đóng góp lớn vào sự thịnh vượng của Việt Nam.

nha-nghi-duong-tren-doi-bao-loc

Sứ mệnh Kover Group

Kiến tạo và phát triển hệ sinh thái kinh tế toàn diện, cung cấp sản phẩm dịch vụ Việt Nam đẳng cấp quốc tế tới thị trường trong và ngoài nước.

Giá trị cốt lõi

1. Tiên phong: Luôn đi đầu trong tư duy khám phá, dám nghĩ dám làm những ngành nghề và thị trường mới tiềm năng.
2. Kiến tạo: Không ngừng đổi mới, sáng tạo hướng tới những sản phẩm dịch vụ mới hoàn thiện hơn, giá trị tốt đẹp hơn, cách làm hiệu quả hơn.
3. Tận tâm: Luôn tận tâm trong mọi suy nghĩ, quyết định và hành động.
4. Tín nghĩa: Luôn coi trọng chữ tín trong mọi quan hệ, hướng tới sự gắn kết bền vững.
5. Nhân văn: Luôn xem con người là trung tâm, phát triển vì con người, hướng tới phát triển chung của cộng đồng và sự thịnh vượng của quốc gia.