090 701 9379

Hướng dẫn thủ tục tặng cho đất giữa anh em ruột

Hướng dẫn thủ tục tặng cho đất giữa anh em ruột

Thủ tục cho tặng đất giữa anh em ruột là một trong những thủ tục được người sử dụng đất đặc biệt quan tâm. Bởi người tặng và người nhận nếu không hiểu biết đầy đủ về thủ tục này có thể ảnh hưởng rất nhiều đến quyền lợi của mình. 

Vì thế trong tin tức hôm nay, Kovergroup sẽ Hướng dẫn thủ tục tặng cho đất giữa anh em ruột. Nhằm giúp các bạn hiểu và tránh gặp vấn đề về các thủ tục khi giao dịch tặng cho nhà đất. 

Điều kiện để anh em ruột có quyền tặng cho quyền sử dụng đất

Điều kiện để anh em ruột có quyền tặng cho quyền sử dụng đất
Điều kiện để anh em ruột có quyền tặng cho quyền sử dụng đất

Việc chuyển quyền sử dụng đất đai giữa anh em ruột với nhau là việc hoàn toàn thông thường. Nếu anh em ruột là những người sử dụng đất hợp pháp thì đều được hưởng các quyền của người sử dụng đất. Bao gồm việc tặng cho quyền sử dụng đất đai. 

Điều kiện chung tại Điều 188 Luật Đất đai

Tuy nhiên cũng cần phải đáp ứng đầy đủ điều kiện được quy định chung tại Điều 188 Luật Đất đai dưới đây. Để có thể tiến hành thủ tục cho tặng quyền sử dụng nhà đất giữa anh em ruột với nhau:

 • Có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
 • Đất không có tranh chấp
 • Quyền sử dụng đất không bị kê biên để đảm bảo thi hành án
 • Trong thời hạn sử dụng đất.

Bên cạnh đó, cũng có một số trường hợp được ngoại lệ là vẫn có thể thực hiện thủ tục tặng cho. Dù người sử dụng đất không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Chẳng hạn như người Việt Nam định cư ở nước ngoài không thuộc đối tượng được mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam. Khi nhận thừa kế quyền sử dụng đất thì không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nhưng vẫn được tặng cho quyền sử dụng đất.

Điều kiện khác theo quy định Luật đất đai 2013

Ngoài những điều kiện được quy định chung như trên thì việc tặng cho giữa anh cũng cần đáp ứng những điều kiện theo quy định Luật đất đai 2013 đối với từng loại đất cụ thể:

 • Đất trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, phân khu phục hồi sinh thái thuộc rừng đặc dụng: Theo quy định tại Khoản 1 Điều 192, khi người nhận tặng cho đất đang sinh sống trong phân khu đó. Thì anh em ruột mới được quyền được tặng cho đất trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, phân khu phục hồi sinh thái thuộc rừng đặc dụng.
 • Đất trong khu vực rừng phòng hộ: Theo Khoản 2 Điều 192, nếu người nhận tặng cho đang sinh sống trong khu vực rừng phòng hộ đó thì anh em ruột mới được tặng cho quyền sử dụng đất ở, đất sản xuất nông nghiệp trong khu vực rừng phòng hộ.
 • Đất được Nhà nước giao: Đây là loại đất được giao cho các hộ gia đình, cá nhân là dân tộc thiểu số theo chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Chỉ được tặng cho quyền sử dụng đất sau 10 năm. Kể từ ngày có quyết định giao đất theo quy định của Chính phủ.
 • Đất trồng lúa: Theo Điều 191 Luật đất đai, anh em ruột được cho tặng đất trồng lúa khi người nhận tặng cho đất bắt buộc phải trực tiếp sản xuất nông nghiệp. 

Thủ tục cho tặng đất giữa anh em ruột

Bước 1: Lập hợp đồng tặng cho nhà đất

Lập hợp đồng tặng cho nhà đất
Lập hợp đồng tặng cho nhà đất

Việc tặng cho nhà đất phụ thuộc vào ý nguyện của người cho. Chính vì vậy, cần có giấy tờ ghi nhận lại sự kiện đó. Khi người sở hữu muốn tặng cho lại mảnh đất hay nhà ở cho anh, em ruột.

Trước khi tiến hành lập hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất. Bên tặng cho nhà đất và bên nhận tặng cho có thể thỏa thuận về việc tặng cho.

Tại Điều 462 Bộ luật dân sự 2015 thì việc tặng cho có thể kèm theo điều kiện. Tức là bên tặng cho có quyền yêu cầu bên nhận tặng cho thực hiện một hoặc nhiều nghĩa vụ sau khi tặng cho.

Tại Điều 459 Bộ luật Dân sự 2015 và Khoản 3 Điều 167 Luật Đất Đai 2013 có quy định rằng việc tặng cho nhà đất phải được lập thành văn bản. Và văn bản đó phải được công chứng, chứng thực.

Theo quy định của pháp luật phải đăng ký quyền sở hữu. Đối với các trường hợp tặng cho bất động sản.

Trong trường hợp hai bên tặng cho gặp khó khăn trong việc lập hợp đồng tặng cho. Có thể gửi đơn đề nghị lập hợp đồng tặng cho đến VP công chứng hoặc UBND nơi có đất. Để đồng thời công chứng, chứng thực hợp đồng tặng cho nhà đất tại đó.

Bước 2: Công chứng, chứng thực hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất

Công chứng, chứng thực hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất
Công chứng, chứng thực hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 40 Luật công chứng 2014, hồ sơ yêu cầu công chứng được lập thành một bộ. Bao gồm các giấy tờ sau đây:

 • Phiếu yêu cầu công chứng. Trong đó có thông tin về họ tên, địa chỉ người yêu cầu công chứng, nội dung cần công chứng, danh mục giấy tờ gửi kèm theo. Ngoài ra, còn có tên tổ chức hành nghề công chứng, họ tên người tiếp nhận hồ sơ yêu cầu công chứng, thời điểm tiếp nhận hồ sơ
 • Dự thảo Hợp đồng tặng cho (nếu có)
 • Bản sao giấy tờ tùy thân (chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu,…) của bên tặng cho và nhận tặng cho nhà đất.
 • Bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
 • Bản sao giấy tờ khác có liên quan đến hợp đồng tặng cho. Chẳng hạn giấy đăng ký kết hôn, giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, quyết định ly hôn,…

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 36 Nghị định 23/2015/NĐ-CP về chứng thực hợp đồng, giao dịch, nếu bạn chứng thực hợp đồng tại UBND thì cần chuẩn bị những giấy tờ sau:

 • Dự thảo hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở gắn liền với đất
 • Bản sao CMND hoặc Hộ chiếu còn giá trị sử dụng của người tặng cho và người nhận tặng cho
 • Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất. Hoặc bản sao giấy tờ thay thế được pháp luật đất đai quy định. Trừ trường hợp người lập di chúc đang bị cái chết đe dọa đến tính mạng.
 • Bản chính các giấy tờ trên xuất trình kèm theo để đối chiếu.

Bước 3: Thực hiện thủ tục sang tên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Đăng ký biến động)

Thực hiện thủ tục sang tên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Thực hiện thủ tục sang tên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Sau đây là trình tự thủ tục sang tên giấy chứng nhận khi cho tặng quyền sử dụng đất. Được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 79 Nghị định 43/2014/NĐ-CP như sau:

Nộp hồ sơ thực hiện quyền sử dụng đất 

Đầu tiên, nộp 01 bộ hồ sơ thực hiện quyền của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất tại Văn phòng đăng ký đất đai, hoặc UBND cấp xã.

Hồ sơ bao gồm:

 • Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK
 • Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất đã công chứng hoặc chứng thực
 • Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp
 • Bản sao CMND hoặc Hộ chiếu còn giá trị sử dụng. Kèm theo bản chính hoặc bản photo có công chứng, chứng thực.

Trước khi nộp hồ sơ thực hiện quyền của bạn. Bạn có thể đề nghị VP đăng ký đất đai. Thực hiện đo đạc tách thửa đối với phần diện tích cần thực hiện quyền của bạn. Trong trường hợp thực hiện quyền của bạn đối với một phần thửa đất.

Trong trường hợp này để tiến hành tặng cho đối với phần đất muốn tặng cho. Bạn phải thực hiện thêm thủ tục tách thửa đối với đất của mình.

Tiếp nhận hồ sơ

Thứ hai, Văn phòng đăng ký đất đai tiếp nhận hồ sơ từ bạn hoặc từ UBND cấp xã chuyển đến.

Văn phòng đăng ký đất đai sẽ có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ. Nếu đủ điều kiện thực hiện các quyền theo quy định thì thực hiện các công việc sau đây:

 • Gửi thông tin địa chính đến cơ quan thuế để xác định. Thông báo thu nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định
 • Xác nhận nội dung biến động vào Giấy chứng nhận đã cấp
 • Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai

Tiếp nhận kết quả 

Cuối cùng, nhận lại Giấy chứng nhận đã sang tên tại Văn phòng đăng ký đất đai hoặc tại UBND xã. Trong trường hợp nộp hồ sơ tại UBND xã.

Trên đây là toàn bộ Hướng dẫn thủ tục tặng cho đất giữa anh em ruột mà Kovergroup – Tư vấn pháp lý muốn các bạn cần biết. Hy vọng bài viết trên sẽ giúp bạn trong việc tiến hành thủ tục tặng cho nhà đất. 

Nếu bạn còn thắc mắc hay vấn đề gì cần được tư vấn thêm thì hãy liên hệ đến chúng tôi qua thông tin bên dưới để được hỗ trợ tư vấn nhanh nhất ạ!

Thông tin liên hệ

So sánh