090 701 9379

Tài sản gắn liền với đất bao gồm những gì?

Tài sản gắn liền với đất có được cấp sổ đỏ không?

“Tài sản”, “Tài sản gắn liền với đất” là một trong những khái niệm rất quen thuộc với người dân. Tuy nhiên không phải ai cũng hiểu rõ và chính xác về tài sản gắn liền với đất bao gồm những gì? Tài sản gắn liền với đất có được cấp sổ đỏ không?,….

Xem thêm:

Trong nội dung bài viết này Kover Group sẽ chia sẻ đến quý đọc giả những thông tin xoay quanh chủ đề “Tài sản gắn liền với đất”. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết!

Tài sản là gì? Tài sản gắn liền với đất là gì?

Tài sản gắn liền với đất
Tài sản gắn liền với đất

Dưới đây Kover Group sẽ cung cấp cho các bạn một số khái niệm về tài sản và tài sản gắn liền với đất.

Tài sản là gì?

Căn cứ theo điều 105, Bộ luật Dân sự 2015 có quy định như sau: “Tài sản là vật, tiền, giấy tờ có giá và quyền tài sản; tài sản bao gồm bất động sản và động sản. Bất động sản và động sản có thể là tài sản hiện có và tài sản hình thành trong tương lai”.

Tài sản gắn liền với đất gồm những gì?

Tài sản gắn liền với đất được quy định cụ thể tại khoản 1 điều 104, Bộ luật Đất đai năm 2013: “Tài sản gắn liền với đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bao gồm nhà ở, công trình xây dựng khác, rừng sản xuất là rừng trồng và cây lâu năm có tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất”.

Tham khảo: Chuyển nhượng quyền sử dụng đất là gì?

Như vậy căn cứ bộ luật đất đai năm 2013 thì tài sản gắn liền với đất gồm:

 • Nhà ở
 • Công trình xây dựng khác
 • Rừng sản xuất
 • Cây lâu năm

Lưu ý: Các tài sản gắn liền với đất cần có tại thời điểm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử dụng nhà ở và tài sản gắn liền với đất.

Tài sản gắn liền với đất có được cấp sổ đỏ không?

Tài sản gắn liền với đất có được cấp sổ đỏ không?

Theo quy định tại điều 31, 32, 33, 34 của nghị định 43/2014/NĐ-CP, tài sản để được cấp giấy chứng nhận cần phải có các điều kiện sau:

 • Chứng nhận quyền sở hữu nhà ở được công nhận khi: Chủ sở hữu nhà ở thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở theo quy định của pháp luật về nhà ở; Có giấy tờ chứng minh việc tạo lập hợp pháp về nhà ở.
 • Chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng khác mà không phải là nhà ở. Với trường hợp này bạn cần có: 

+ Giấy phép xây dựng công trình

+ Giấy tờ về việc sở hữu công trình xây dựng

+ Giấy tờ mua bán, tặng, cho, thừa kế công trình xây dựng

+ Giấy tờ của TANN, cơ quan nhà nước có thẩm quyền về quyền sở hữu công trình đã có hiệu lực pháp luật.

Nhà ở
Nhà ở
 • Giấy chứng nhận quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng.

Chủ sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng được công nhận khi vốn trồng rừng, tiền đã trả cho việc nhận chuyển nhượng rừng hoặc tiền đã nộp cho nhà nước khi được giao rừng có thu tiền không có nguồn gốc từ Ngân sách của Nhà nước và có một trong những giấy tờ được quy định sẽ được chứng nhận quyền sử dụng

 • Giấy chứng nhận quyền sở hữu cây lâu năm:

Căn cứ theo quy định tại điều 4 thông tư 22/2016/TTLT – BNNPTNT- BTNMT, các loại cây lâu năm được công nhận quyền sở hữu sẽ bao gồm: cây công nghiệp lâu năm, cây ăn quả lâu năm, cây dược liệu lâu năm, cây lấy gỗ, cây bóng mát và cây cảnh quan lâu năm. Các loại cây được công nhận quyền sở hữu sẽ có đặc tính như: gieo trồng 1 lần, sẽ cho thu hoạch sản phẩm (thân chính còn nguyên) hoặc được sử dụng làm cây lấy gỗ, cây bóng mát, cây cảnh quan có khoảng thời gian sinh trưởng từ 5 năm trở lên tính từ thời điểm gieo trồng cho đến khi thanh lý.

Như vậy đối với các tài sản gắn liền với đất như nhà ở, công trình khác, cây lâu năm, rừng sản xuất chỉ cần đáp ứng đủ điều kiện sẽ được cấp giấy nhận. Để tìm hiểu cụ thể hơn về các quy định này, các bạn hãy theo dõi các bài viết tiếp theo của Kover Group tại chuyên mục Tư vấn pháp lý.

Các trường hợp tài sản gắn liền với đất không được cấp sổ đỏ

Các trường hợp tài sản gắn liền với đất không được cấp sổ đỏ
Các trường hợp tài sản gắn liền với đất không được cấp sổ đỏ

Đa số các trường hợp tài sản gắn liền với đất chỉ cần đủ điều kiện theo quy định điều sẽ được cấp chứng nhận, chỉ có một số trường hợp đặc biệt không được cấp sổ mà thôi.

Căn cứ theo quy định tại điều 35, nghị định 43/2014/NĐ-CP, các trường hợp tài sản gắn liền với đất không được công nhận quyền sở hữu gồm:

 • Tài sản gắn liền với đất nhưng thửa đất có tài sản đó không đủ điều kiện để cấp giấy chứng nhận.
 • Nhà ở hoặc công trình xây dựng dùng tạm thời khi xây dựng công trình chính. Hoặc công trình xây dựng khác được xây dựng bằng tre, nứa, lá đất. Công trình phụ trợ nằm ngoài phạm vi của công trình chính và được dùng để phục vụ cho việc quản lý, sử dụng, vận hành công trình chính.
 • Tài sản gắn liền với đất đã được thông báo hoặc giải quyết giải tỏa, phá dỡ hoặc có quyết định thu hồi đất từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Nhà ở, công trình xây dựng khác được xây dựng sau thời điểm công bố cấm xây dựng, xây dựng lấn, chiếm mốc giới bảo vệ các công trình hạ tầng kỹ thuật, di tích lịch sử văn hóa đã được xếp hạng. 
 • Tài sản gắn liền với đất được tạo lập sau thời điểm quy hoạch được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt mà tài sản đó không phù hợp với quy hoạch được duyệt tại thời điểm cấp chứng nhận.
 • Tài sản thuộc quyền sở hữu của nhà nước, trừ các trường hợp tài sản được xác định là phần vốn của nhà nước đóng góp vào doanh nghiệp.
 • Tài sản gắn liền với đất không thuộc vào trường hợp được chứng nhận quyền sở hữu theo đúng quy định tại điều 31,32,33, 34 của Nghị định 43/2014/NĐ-CP.
 • Tài sản được tạo lập do chuyển mục đích sử dụng trái phép.

Trên đây Kover Group đã chia sẻ với các bạn những thông tin về tài sản gắn liền với đất là gì? Các trường hợp tài sản gắn liền với đất được công nhận hoặc không công nhận quyền sở hữu. Nếu các bạn có vấn đề gì thắc mắc có thể để lại comment hoặc liên hệ trực tiếp với Kover Group để được giải đáp.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

So sánh