090 701 9379

Quy định về tách thửa đất nông nghiệp tại tỉnh Lâm Đồng

Đất ở đô thị thuộc địa bàn các phường, thị trấn

Bạn đang ở tại Lâm Đồng, bạn muốn biết các quy định về tách thửa đất nông nghiệp tại Lâm Đồng. Cùng tham khảo ngay ở bài viết dưới đây nhé!

Tùy vào từng địa phương mà UBND tỉnh sẽ có các quy định về điều kiện và diện tích tối thiểu khi tách, hợp thửa đất. Quy định về tách thửa đất nông nghiệp tại tỉnh Lâm Đồng đã có những thay đổi được áp dụng từ ngày 08/02/2021 theo quyết định số 04/2021/QĐ-UBND.

Xem thêm:

Dưới đây Kover Group sẽ cung cấp với các bạn những thông tin mới nhất về quy định tách thửa đất tại tỉnh Lâm Đồng.

Điều kiện về thửa đất được phép tách, hợp thửa

Điều kiện về thửa đất được phép tách, hợp thửa
Điều kiện về thửa đất được phép tách, hợp thửa

Căn cứ theo Quyết định số 04/2021/QĐ-UBND, thửa đất được tách, hợp thửa cần phải đáp ứng được các điều kiện sau:

  • Thửa đất đã có giấy chứng nhận
  • Thửa đất mới hình thành từ việc tách thửa phải đảm bảo các điều kiện sau:

     + Tiếp giáp với đường giao thông hiện hữu và đã thể hiện trong hồ sơ địa chính;

     + Nếu hình thành đường giao thông mới để đủ điều kiện xem xét tách thửa thì chiều rộng mặt đường tối thiểu là 5,5 m (đối với khu vực đô thị), tối thiểu là 7,0 m (đối với khu vực nông thôn) và việc hình thành đường giao thông này cần phải được cấp có thẩm quyền cho phép và nghiệm thu hoàn thành khi đưa vào sử dụng.

  • Đối với trường hợp tách một phần diện tích của một hay nhiều thửa đất để hợp với thửa đất liền kề thì các thửa đất còn lại sau khi chia tách phải có diện tích bằng hoặc lớn diện tích tối thiểu theo quy định.
  • Trường hợp hợp thửa của một phần thửa đất (hoặc thửa đất) với thửa đất liền kề đã có Giấy chứng nhận (nhưng chưa đảm bảo diện tích, kích thước quy định) thì được thực hiện hợp thửa, kể cả trường hợp thửa đất mới sau khi hợp thửa có diện tích, kích thước nhỏ hơn diện tích tối thiểu theo quy định. Việc tách thửa, hợp thửa trong trường hợp này được thực hiện đồng thời cùng lúc.
  • Trường hợp thửa đất ở tiếp giáp với nhiều đường giao thông có quy định các dạng kiến trúc nhà ở khác nhau, thì thửa đất tách ra tiếp giáp nhiều đường giao thông phải có kích thước mặt tiền các đường và diện tích tối thiểu theo quy định đối với đường có dạng nhà ở có diện tích lớn nhất theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Quyết định số 04/20211/QĐ-UBND tỉnh Lâm Đồng.
  • Nếu thửa đất ở tại đô thị tiếp giáp với đường giao thông chưa có quy định các dạng kiến trúc nhà ở thì thửa đất sau khi tách phải có kích thước mặt tiền và diện tích tối thiểu theo đúng quy định.
  • Trường hợp đất nông nghiệp thuộc quy hoạch sử dụng là đất ở cần tách thửa theo mục đích đất ở thì thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng một phần (hoặc toàn bộ thửa đất) sang đất ở theo quy định, sau đó lập thủ tục tách thửa.

Diện tích đất tối thiểu được tách thửa

Căn cứ theo Quyết định số 04/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lâm Đồng, thửa đất mới hình thành từ việc tách thửa hoặc thửa đất còn lại sau khi tách thửa phải có diện tích lớn hơn hoặc bằng diện tích tối thiểu theo quy định cho từng trường hợp cụ thể như sau:

Đất ở đô thị thuộc địa bàn các phường, thị trấn

Đất ở đô thị thuộc địa bàn các phường, thị trấn
Đất ở đô thị thuộc địa bàn các phường, thị trấn

Đối với dạng nhà phố, phải có diện tích lớn hơn hoặc bằng 40m2. Đối với đường đã có tên, đường, đường hẻm có lộ giới ≥10m (đường chính) hoặc các đường, đường hẻm khác (đường hẻm) thì phải có kích thước chiều rộng mặt tiền đường  ≥4m. 

Đối với dạng nhà liền kề có sân vườn diện tích ≥ 72m2 và có kích thước theo mặt đường chính là lớn hơn hoặc bằng 4,5m. Tại các đường đường thì diện tích phải ≥ 64m2 và kích thước chiều rộng ≥ 4m.

Đối với dạng nhà song lập: Tại các đường chính diện tích ≥ 280m2 và kích thước chiều ngang mặt tiền đường ≥ 20m. Tại các đường hẻm diện tích ≥ 224m2 và kích thước chiều rộng ≥ 16m.

Đối với dạng nhà biệt lập: Tại đường chính diện tích tối thiểu là 250m và kích thước theo mặt đường tối thiểu là 12m. Tại các đường hẻm diện tích phải ≥ 200m2 và kích thước chiều rộng tối thiểu là 10m.

Đối với dạng nhà biệt thự: Tại đường chính diện tích tối thiểu là 400m2 và kích thước chiều rộng tối thiểu là 14m. Tại các đường hẻm diện tích tối thiểu là 250m và kích thước chiều rộng tối thiểu là 12m.

Thửa đất ở nông thôn

quy định về việc tách thửa đất nông nghiệp tỉnh Lâm Đồng
quy định về việc tách thửa đất nông nghiệp tỉnh Lâm Đồng

Theo quy định về việc tách thửa đất nông nghiệp tỉnh Lâm Đồng. Đối với các thửa đất ở nông thôn thuộc quy hoạch sử dụng đất là đất ở nông thôn như sau:

  • Nếu đã có quy định về dạng kiến trúc nhà ở thì phải thực hiện việc tách thửa theo quy hoạch đó.
  • Nếu chưa có quy định về dạng kiến trúc nhà ở thì diện tích đất tối thiểu ≥ 72m2 và kích thước chiều rộng mặt đường tối thiểu là 4,5m.

Thửa đất nông nghiệp

Thửa đất nông nghiệp
Thửa đất nông nghiệp

Thửa đất ở thuộc quy hoạch sử dụng đất là đất nông nghiệp thì để tách thửa diện tích thửa đất mới hình thành và phần diện tích thửa đất còn lại phải đạt tối thiểu là 500m2.

Đối với thửa đất nông nghiệp thì diện tích tối thiểu để tách thửa là 500m2.

Ngoài ra đối với các thửa đất chuyên dùng thì việc tách thửa đất sẽ căn cứ vào dự án, quy hoạch đã được sự chấp nhận, phê duyệt của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trên đây Kover Group đã chia sẻ với các bạn thông tin quy định về việc tách thửa đất nông nghiệp tại tỉnh Lâm Đồng. Nếu các bạn có thắc mắc gì có thể liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn pháp luật đất đai thành phố Bảo Lộc, huyện Bảo Lâm nhé!

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

So sánh