090 701 9379

Hướng dẫn cách tính giá trị tài sản gắn liền với đất

cách tính giá trị tài sản gắn liền với đất

Quyền sử dụng đất, thuê đất và tài sản gắn liền với đất là các tài sản có giá trị đối với mọi người dân. Và các tài sản này sẽ được xác định giá trị cụ thể theo đúng các quy định của pháp luật.

Xem thêm:

Vậy cách tính giá trị còn lại của tài sản gắn liền với đất như thế nào? Cùng tìm hiểu về vấn đề này cùng chuyên mục Tư vấn pháp luật đất đai Thành phố Bảo Lộc – Kover Group nhé!

Cách xác định giá trị còn lại của tài sản gắn liền với đất 

Căn cứ quy định tại điều 3, Thông tư số 80/2017/TT-BTC ngày 02 tháng 8 năm 2017 hướng dẫn về việc xác định giá trị quyền sử dụng đất, thuê đất và tài sản gắn liền với đất khi nhà nước thu hồi đất.

Phương pháp xác định giá trị còn lại của tài sản gắn liền với đất

Phương pháp xác định giá trị còn lại của tài sản gắn liền với đất
Phương pháp xác định giá trị còn lại của tài sản gắn liền với đất

Theo quy định, việc xác định giá trị còn lại của tài sản gắn liền với đất được tạo thành hợp pháp và không có nguồn vốn từ ngân sách nhà nước sẽ được thực hiện như sau:

  1. Trường hợp Nhà nước thu hồi đất đai do vi phạm pháp luật về đất đai thì UBND cấp tỉnh sẽ chịu trách nhiệm xem xét từng trường hợp cụ thể để quyết định việc trả lại giá trị còn lại của tài sản gắn liền với đất. Và trong trường hợp này việc xác định giá trị còn lại của tài sản gắn liền với đất để hoàn trả lại cho chủ sở hữu tài sản sẽ được thực hiện ngay tại thời điểm nhà nước thu hồi đất.
  2. Giá trị còn lại của tài sản gắn liền với đất được xác định là tổng giá trị còn lại của từng tài sản gắn liền với đất bị thu hồi. Giá trị còn lại của từng tài sản gắn liền với đất sẽ được xác định theo cách sau:
  • Giá trị còn lại đối với cây trồng, vật nuôi được xác định bằng mức bồi thường đối với cây trồng, vật nuôi được quy định tại Điều 90, Luật Đất đai năm 2013.
  • Giá trị còn lại của nhà ở, vật kiến trúc hay các công trình xây dựng khác được xác định bằng công thức:
Công thức tính giá trị còn lại tài sản gắn liền với đất
Công thức tính giá trị còn lại tài sản gắn liền với đất

Giá trị còn lại của công trình xây dựng gắn liền với đất = Tỷ lệ % chất lượng còn lại của công trình xây dựng gắn liền với đất x Giá xây dựng mới của công trình xây dựng gắn liền với đất

Trong đó:

Tỷ lệ % chất lượng còn lại của công trình xây dựng gắn liền với đất = 1 – (Thời gian mà công trình xây dựng gắn liền với đất đã qua sử dụng/Thời gian tính khấu hao (hao mòn) áp dụng đối với công trình xây dựng gắn liền với đất).

Giá xây dựng mới của công trình xây dựng gắn liền với đất = Đơn giá 1m2 xây dựng mới của công trình xây dựng gắn liền với đất có tiêu chuẩn tương đương do Bộ quản lý chuyên ngành ban hành (hoặc theo quy định cụ thể của địa phương) áp dụng tại thời điểm thu hồi đất x Diện tích xây dựng của công trình xây dựng gắn liền với đất.

Giá trị còn lại của tài sản gắn liền với đất để hoàn trả cho người sử dụng đất trong trường hợp người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất cũng được xác định theo công thức trên.

Một số lưu ý

Trường hợp công trình xây dựng gắn liền với đất chỉ bị thu hồi một phần nhưng phần còn lại của công trình không còn sử dụng được. Đối với trường hợp này thì giá trị hoàn trả sẽ bằng với giá trị còn lại của toàn bộ công trình xây dựng gắn liền với đất. 

Trường hợp công trình gắn liền với đất bị thu hồi một phần nhưng phần còn lại vẫn sử dụng được thì giá trị hoàn trả sẽ bằng giá trị phần công trình xây dựng gắn liền với đất bị thu hồi và chi phí sửa chữa, hoàn thiện phần còn lại theo tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương của công trình xây dựng gắn liền với đất bị thu hồi.

Trường hợp công trình xây dựng gắn liền với đất không đủ với các tiêu chuẩn kỹ thuật của bộ quản lý chuyên ngành ban hành hoặc chưa có trong quy định của địa phương. Trường hợp này UBND cấp tỉnh sẽ chịu trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan chức năng có liên quan thực hiện xác định giá trị còn lại của công trình gắn liền với đất phù hợp với quy định của pháp luật và điều kiện thực tế của địa phương.

Đối tượng áp dụng

Đối tượng áp dụng
Đối tượng áp dụng

Cách tính giá trị còn lại của tài sản gắn liền với đất trong trường hợp này được áp dụng cho các đối tượng sau:

  • Người bị thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai được quy định tại điểm c và điểm g, Khoản 1, Điều 64 Luật Đất đai năm 2013.
  • Người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất theo quy định tại điểm c, Khoản 1, Điều 65 Luật đất đai năm 2013.
  • Người thu hồi đất có nguồn gốc từ Nhà nước cho thuê đất trả tiền theo hằng năm nhưng đã trả trước tiền thuê đất nhiều năm.
  • Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Như vậy trên đây Kover Group vừa chia sẻ với các bạn những thông tin liên quan đến cách tính giá trị còn lại của tài sản gắn liền với đất. Nếu có thắc mắc gì bạn có thể liên hệ với Kover Group để được hỗ trợ tư vấn, giải đáp nhé!

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

So sánh