090 701 9379

Điều kiện cấp sổ đỏ đối với công trình xây dựng khác nhà ở

Trường hợp giấy tờ ghi tên bản thân

Việc cấp sổ đỏ đối với đất đai, nhà ở và các công trình xây dựng khác nhà ở ngày nay được quy định rõ ràng và cụ thể hơn. Từ đó giúp người dân có thể dễ dàng thực hiện các thủ tục xin cấp sổ đỏ hơn.

Ở bài trước Kover Group đã chia sẻ với các bạn Điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với nhà ở. Trong bài này Kover Group sẽ chia sẻ đến bạn Điều kiện cấp sổ đỏ đối với công trình xây dựng khác nhà ở. Mời các bạn cùng tham khảo.

Công trình xây dựng khác gồm những công trình nào?

Công trình xây dựng khác gồm những công trình nào?

Trước khi đi vào tìm hiểu về điều kiện cấp sổ đỏ đối với các công trình xây dựng khác nhà ở, chúng ta sẽ tìm hiểu những công trình khác là công trình nào?

Theo quy định tại Luật xây dựng và Nghị định số 121/2013/NĐ-CP, công trình khác là những công trình không phải nhà ở riêng lẻ. Đồng thời nó không phải là công trình thuộc trường hợp cần phải lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật xây dựng công trình theo điều 13 nghị định 12/2009/NĐ-CP hay công trình thuộc trường hợp phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình theo điều 2 Nghị định 12/2009/NĐ-CP.

Các công trình khác như hàng rào, nhà bếp,… cũng có thể là các công trình xây dựng nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ, nhà xưởng thuộc nguồn vốn của tư nhân mà không phải là nhà ở riêng lẻ, không lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật xây dựng công trình, không lập dự án đầu tư xây dựng công trình.

Điều kiện cấp sổ đỏ khi chủ sở hữu công trình đồng thời là người sử dụng đất

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 điều 32, Nghị định 43/2014/NĐ-CP, chủ sở hữu công trình khác không phải là nhà ở được chứng nhận quyền sở hữu khi đáp ứng các điều kiện theo từng trường hợp cụ thể sau đây:

Đối với hộ gia đình, cá nhân trong nước hoặc cộng đồng dân cư

Trường hợp giấy tờ ghi tên bản thân

Trường hợp giấy tờ ghi tên bản thân
Trường hợp giấy tờ ghi tên bản thân

Để được chứng nhận quyền sở hữu công trình khác, hộ gia đình, cá nhân trong nước và cộng đồng dân cư cần phải có các loại giấy tờ sau đây:

 1. Giấy phép xây dựng công trình đối với các trường hợp cần xin giấy phép xây dựng. Lưu ý đối với các trường hợp công trình đã xây dựng không đúng với giấy phép xây dựng cần phải có đủ 2 điều kiện sau:

+ Phải có ý kiến bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận diện tích xây dựng không đúng giấy phép không ảnh hưởng đến an toàn công trình.

+ Tại thời điểm đề nghị cấp Sổ đỏ, công trình phù hợp với quy hoạch xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

 1. Giấy tờ về quyền sở hữu công trình xây dựng khác do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp qua các thời kỳ. Trừ các trường hợp công trình đã được Nhà nước quản lý và bố trí sử dụng.
 2. Giấy tờ mua bán, tặng cho, thừa kế công trình xây dựng theo quy định và đã được công chứng, chứng thực.
 3. Giấy tờ của Tòa án nhân dân hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết được quyền sở hữu đối với các công trình khác đã có hiệu lực pháp luật.

Trường hợp giấy tờ ghi tên người khác

Trường hợp giấy tờ ghi tên người khác
Trường hợp giấy tờ ghi tên người khác

Nếu người đề nghị cấp sổ đỏ có 1 trong 4 loại giấy tờ trên mà đứng tên người khác thì đáp ứng các điều kiện sau:

 • Phải có giấy tờ mua bán, tặng cho, đổi, thừa kế công trình xây dựng trước ngày 01-07-2004, có chữ ký của các bên và được UBND cấp xã trở lên xác nhận.
 • Trường hợp mua, nhận tặng cho, đổi, nhận thừa kế công trình xây dựng trước ngày 01-07-2004 mà không có chữ ký của các bên liên quan thì phải được UBND cấp xã xác nhận vào đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất về thời điểm mua bán, nhận tặng cho, đổi, nhận thừa kế công trình đó.

Xem thêm:

Trường hợp cá nhân không có 1 trong 4 loại giấy tờ trên thì phải được UBND cấp xã công nhận công trình đã hoàn thành xây dựng trước ngày 01-07-2004 và công trình đã được xây dựng trước khi có quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng. Hoặc phải phù hợp với quy hoạch xây dựng nếu công trình được xây dựng sau khi có quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng.

Đối với các công trình hoàn thành xây dựng từ ngày 01-07-2004 thì phải có giấy tờ xác nhận của UBND cấp xã về công trình không thuộc trường hợp phải xin giấy phép xây dựng đồng thời đáp ứng về điều kiện quy hoạch như trong trường hợp xây dựng trước ngày 01-07-2004. Trường hợp công trình thuộc diện phải xin giấy phép xây dựng nhưng không có xin phép thì phải có giấy tờ của cơ quan quản lý về xây dựng cấp huyện chấp thuận cho tồn tại công trình đó.

Đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài

Đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài
Đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài

Đối với các tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư tại nước ngoài để được cấp sổ đỏ đối với công trình xây dựng khác nhà ở cần phải có giấy tờ theo quy định sau:

Tạo lập công trình xây dựng thông qua đầu tư xây dựng mới theo quy định của pháp luật. Trường hợp này bạn cần phải có đủ 2 điều kiện sau:

 • Có quyết định phê duyệt dự án/ quyết định đầu tư dự án/ giấy chứng nhận đầu tư/ giấy phép xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.
 • Có giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về Đất đai hoặc phải có hợp đồng thuê đất đối với người sử dụng đất có mục đích sử dụng đất phù hợp với mục đích xây dựng công trình.

Đối với trường hợp tạo lập công trình bằng các hình thức mua bán, tặng cho, đổi, nhận thừa kế hoặc các hình thức khác theo quy định của pháp luật thì bạn cần phải có văn bản về giao dịch đó theo quy định của pháp luật.

Lưu ý:

Trong trường hợp bạn không có 1 trong những loại giấy tờ thuộc 2 trường hợp trên, bạn cần phải được cơ quan về quản lý xây dựng cấp tỉnh xác nhận công trình xây dựng tồn tại trước khi có quy hoạch xây dựng và nay nó vẫn phù hợp với quy hoạch xây dựng đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Trường hợp công trình xây dựng không phù hợp với giấy tờ thuộc 2 trường hợp trên thì phần diện tích không phù hợp với giấy tờ phải đáp ứng được các yêu cầu sau:

 • Phải được cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng kiểm tra, xác nhận diện tích xây dựng không đúng giấy tờ không ảnh hưởng đến an toàn công trình.
 • Công trình này phải phù hợp với quy hoạch xây dựng đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Chủ sở hữu công trình không đồng thời là người sử dụng đất

Chủ sở hữu công trình không đồng thời là người sử dụng đất
Chủ sở hữu công trình không đồng thời là người sử dụng đất

Căn cứ theo khoản 3 điều 32, Nghị định 43/2014/NĐ-CP, quy định về trường hợp chủ sở hữu công trình không đồng thời là người sử dụng đất. Trong trường hợp này để được cấp sổ đỏ chứng nhận quyền sở hữu công trình bạn cần phải có đủ 2 điều kiện sau:

 • Có đầy đủ các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu công trình theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều 32, nghị định 43/2014/NĐ-CP.
 • Phải có văn bản chấp nhận của người sử dụng đất đồng ý cho xây dựng công trình và đã được công chứng, chứng thực theo đúng quy định. Đồng thời phải có bản sao quyền sử dụng đất.

Như vậy trên đây chuyên mục Tư vấn pháp luật đất đai Thành phố Bảo Lộc – Kover Group đã chia sẻ chi tiết với các bạn về điều kiện cấp sổ đỏ công trình xây dựng khác nhà ở. Nếu các bạn có bất kỳ vấn đề thắc mắc nào có thể liên hệ với Kover Group để được hỗ trợ tư vấn chi tiết nhé!

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

So sánh