090 701 9379

Điều kiện cấp sổ đỏ cho rừng sản xuất là rừng trồng

Hồ sơ cấp sổ đỏ rừng sản xuất là rừng trồng

Đất rừng sản xuất có được cấp sổ đỏ không? Điều kiện cấp sổ đỏ đối với rừng sản xuất là rừng trồng như thế nào? Tìm hiểu ngay dưới đây nhé!

Rừng sản xuất là rừng trồng thuộc loại tài sản gắn liền với đất. Theo quy định của Luật đất đai năm 2013 thì rừng sản xuất là rừng trồng sẽ được cấp chứng nhận quyền sở hữu. Tuy nhiên để được cấp sổ đỏ bạn phải đáp ứng được các điều kiện cụ thể theo quy định của pháp luật. 

Xem thêm:

Dưới đây Tư vấn pháp luật đất đai Kover Group sẽ chia sẻ đến bạn các điều kiện và hồ sơ để được cấp sổ đỏ rừng sản xuất là rừng trồng. Cùng tham khảo chi tiết vấn đề này nhé!

Điều kiện cấp sổ đỏ rừng sản xuất là rừng trồng

Điều kiện cấp sổ đỏ rừng sản xuất là rừng trồng
Điều kiện cấp sổ đỏ rừng sản xuất là rừng trồng

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 điều 104, Luật đất đai năm 2013: “Rừng sản xuất là rừng trồng là một loại tài sản gắn liền với đất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử dụng nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất”.

Để được cấp sổ đỏ đối với rừng sản xuất là rừng trồng thì phải có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật cho từng trường hợp cụ thể như sau:

Trường hợp 1: Chủ rừng đồng thời là chủ đất

Có giấy tờ

Căn cứ theo quy định tại điều 33 nghị định số 43/2014/NĐ-CP, chủ sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng có vốn trồng rừng, tiền đã trả cho việc chuyển nhượng rừng hoặc tiền nộp cho nhà nước khi được giao rừng mà có thu tiền không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước. Trường hợp này đất rừng sẽ được cấp sổ đỏ khi có đủ các loại giấy tờ sau:

 • Giấy chứng nhận hoặc các loại giấy tờ khác xác định nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất để trồng rừng sản xuất.
 • Có giấy tờ quy định về giao rừng sản xuất là rừng trồng
 • Có hợp đồng hoặc các văn bản về việc mua bán, tặng cho hoặc nhận thừa kế đối với rừng sản xuất là rừng trồng. Đồng thời hợp đồng, văn bản này đã được công chứng, chứng thực.
 • Có bản án, quyết định của Tòa án nhân dân hoặc giấy tờ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền được giải quyết về quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng đã có hiệu lực pháp luật.

Không có giấy tờ

Không có giấy tờ
Không có giấy tờ

Theo quy định tại khoản 5 điều 33 nghị định số 43/2014/NĐ-CP. Trong trường hợp cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng dân cư không có giấy tờ theo quy định (trường hợp có giấy tờ ở trên) mà đã thực hiện trồng rừng sản xuất bằng vốn của mình. Trong trường hợp này để được chứng nhận quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng thì phải được văn phòng đăng ký đất đai xác nhận bạn đủ điều kiện để công nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật hiện hành.

Một số lưu ý

Trường hợp các tổ chức trong nước thực hiện dự án trồng rừng sản xuất bằng nguồn vốn cá nhân không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước. Trường hợp này bạn cần phải có quyết định phê duyệt dự án, quyết định đầu tư dự án, giấy chứng nhận đầu tư để được trồng rừng sản xuất theo quy định của pháp luật.

Trường hợp doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án trồng rừng sản xuất. Trường hợp này cần phải có quyết định phê duyệt dự án, quyết định đầu tư dự án, giấy chứng nhận đầu tư, giấy phép đầu tư để trồng rừng sản xuất theo đúng quy định của luật đầu tư.

Trường hợp 2: Chủ rừng không đồng thời là người sử dụng đất

Căn cứ theo quy định tại Khoản 8 điều 33 Nghị định 43/2014/NĐ-CP về trường hợp chủ sở hữu rừng không đồng thời là người sử dụng đất. Trường hợp này ngoài việc cung cấp các loại giấy tờ để chứng nhận quyền sở hữu rừng theo quy định tại trường hợp 1, thì bạn cần phải có thêm 2 loại giấy tờ sau:

 • Văn bản thỏa thuận của người sử dụng đất cho phép bạn sử dụng đất để trồng rừng và văn bản này phải được công chứng hoặc chứng thực.
 • Bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất theo đúng quy định.

Hồ sơ cấp sổ đỏ rừng sản xuất là rừng trồng

Hồ sơ cấp sổ đỏ rừng sản xuất là rừng trồng

Hồ sơ xin cấp chứng nhận quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng trong từng thời điểm khác nhau sẽ có các loại giấy tờ khác nhau như sau:

Trường hợp 1: Đề nghị cấp chứng nhận quyền sở hữu cùng với việc cấp sổ đỏ lần đầu cho đất 

Trường hợp này hồ sơ xin cấp sổ đỏ cần có các loại giấy tờ sau:

 • Đơn đăng ký, cấp sổ đỏ theo mẫu quy định
 • Có một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất được quy định tại điều 100 Luật đất đai năm 2013, điều 18 Nghị định 43/2014/NĐ-CP.
 • Sơ đồ về tài sản gắn liền với đất
 • Các loại chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc giấy tờ liên quan đến việc miễn giảm, nghĩa vụ tài chính về đất và tài sản gắn liền với đất.

Trường hợp 2: Đề nghị chứng nhận bổ sung (đất đã có sổ đỏ)

Trường hợp 2: Đề nghị chứng nhận bổ sung (đất đã có sổ đỏ)
Trường hợp 2: Đề nghị chứng nhận bổ sung (đất đã có sổ đỏ)

Với trường hợp này bạn cần chuẩn bị giấy tờ sau khi làm hồ sơ đề nghị cấp chứng nhận bổ sung quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng:

 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được cấp.
 • Đơn đề nghị theo mẫu số 04a/ĐK
 • Các loại giấy tờ để chứng nhận quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng.
 • Văn bản của người sử dụng đất cho phép sử dụng đất để trồng rừng đã được công chứng, chứng thực và có bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất.

Trên đây Kover Group đã cung cấp cho các bạn thông tin về điều kiện và hồ sơ xin cấp sổ đỏ cho rừng sản xuất là rừng trồng. Hy vọng với những thông tin này bạn sẽ thực hiện hồ sơ xin cấp sổ đỏ dễ dàng hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết!

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

So sánh