090 701 9379

Di chúc có hiệu lực khi nào và trong bao lâu?

Di chúc có hiệu lực khi nào và trong bao lâu

Di chúc được xem như là văn bản giấy tờ thể hiện ước nguyện cuối cùng của người lập ra. Vậy thì dựa theo quy định của Pháp luật thì một bản di chúc có hiệu lực khi nào và trong bao lâu?

Ngày di chúc có hiệu lực khi nào phần lớn phụ thuộc vào ngày mà người lập di chúc qua đời. Ngoài ra, chúng ta còn phải xem xét những tài sản nào trong di chúc và những cách mà số tài sản đó được phân chia như thế nào vào thời điểm lập di chúc.

Ngoài ra, người nhận món quà được gọi là người thụ hưởng và cách họ được mô tả trong di chúc, cũng rất quan trọng. Sau đây trong tin tức mới nhất, hãy cùng với Kovergroup.com tìm hiểu xem rằng một bản di chúc có hiệu lực trong bao lâu nhé!

Thời điểm chuẩn khi di chúc có hiệu lực khi nào?

Thời điểm chuẩn khi di chúc có hiệu lực khi nào?
Thời điểm chuẩn khi di chúc có hiệu lực khi nào?

“Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết”, điều này đã được nêu rõ ràng trong quy định tại Điều 624 BLDS 2015.

Chính xác là di chúc có hiệu lực khi nào mà người lập nên di chúc qua đời, thời điểm này là lúc để mở thừa kế theo quy định trong Điều 611 BLDS. Và nếu như người qua đời để lại di chúc thì chúng mới có hiệu lực. 

Do đó, ngày mất của người lập di chúc có ảnh hưởng đến việc di chúc có hiệu lực và các tài sản được truyền lại. 

Các điều kiện để di chúc có hiệu lực

Các điều kiện để di chúc có hiệu lực
Các điều kiện để di chúc có hiệu lực

Một bản di chúc có hiệu lực khi nào chúng đúng theo quy định pháp luật và có những điều kiện trong đó phải hợp pháp. Người lập di chúc phải thỏa mãn 1 trong những điều kiện dưới đây theo quy định ở Điều 630 BLDS:

 • Người từ 15 đến dưới 18 tuổi khi lập di chúc thì phải được phụ huynh hoặc người giám hộ chấp nhận đồng ý.
 • Người đang trong trạng thái minh mẫn, tỉnh táo, sáng suốt và không bị cưỡng ép, ép buộc làm di chúc.
 • Người không biết chữ hoặc không thể ghi được thì cần phải có một người làm chứng để ghi lại, lập thành văn bản và đi chứng thực, công chứng.

Tiếp theo, di chúc có hiệu lực khi nào các loại tài sản nêu ra trong đó phải còn tồn tại. Nếu như tài sản đó không còn, thì di chúc sẽ không có hiệu lực hoặc nếu như tài sản bị mất một phần, thì phần còn lại vẫn sẽ chia theo như di chúc – Điều kiện về di sản.

Những nội dung được ghi trong di chúc phải đầy đủ các thông tin của người lập di chúc như là họ và tên, nơi cư trú của người lập di chúc, thời gian ngày tháng năm lập di chúc, thông tin tên họ đầy đủ của người hoặc tổ chức được thừa kế, tài sản nào sẽ để lại và nằm ở đâu, … và theo quy định Pháp luật, quy vi phạm luật pháp – Điều kiện về nội dung.

Nội dung trong di chúc phải có đầy đủ
Nội dung trong di chúc phải có đầy đủ

Cơ quan hoặc tổ chức nào nằm trong danh sách thừa hưởng tài sản phải tồn tại trong thời điểm mở thừa kế. Ngoài ra, còn một trường hợp khác đó là nếu như người thừa kế qua đời cùng lúc hoặc trước người lập di chúc thì di chúc sẽ không còn tác dụng toàn bộ hoặc chỉ một phần – Điều kiện về người thừa hưởng.

Sau cùng là điều kiện về hình thức của di chúc. Nếu như trong trường hợp nào đó mà di chúc không thể được lập bằng văn bản thì mới chuyển sang lập di chúc miệng:

 • Di chúc miệng: phải có ít nhất 2 người làm chứng trong khi người lập di chúc nói về ý chí cuối cùng của mình và phải ghi chép lại. Sau đó cùng điểm chỉ hoặc ký tên và trong vòng 5 ngày phải xác nhận chữ ký.
 • Di chúc bằng văn bản: phải đáp ứng được đầy đủ các điều kiện đã được nêu trên, và công chứng, chứng thực. Người lập nên di chúc phải viết và ký vào văn bản nếu như không có người làm chứng.
 • Không ghi ký hiệu hoặc viết tắt trong văn bản.
 • Đánh số mỗi trang nếu như di chúc có nhiều trang và ký vào hoặc điểm chỉ.
 • Người viết hoặc làm chứng ký tên bên cạnh những chỗ sửa chữa hoặc tẩy xóa trong di chúc nếu như có.

Di chúc có hiệu lực trong bao lâu

Di chúc có hiệu lực trong bao lâu
Di chúc có hiệu lực trong bao lâu

Dựa theo quy định của Điều 643 BLDS 2015 thì di chúc bắt đầu có hiệu lực từ thời điểm mở thừa kế. Tuy nhiên, người thừa kế có thể tiến hành công bố di chúc và phân chia tài sản bất cứ thời gian nào hợp lý mà không cần bắt buộc phải thi hành ngay khi người lập di chúc qua đời.

Hiện tại thì không có quy định nào của Pháp luật cho biết được di chúc có hiệu lực trong bao lâu. Vì vậy, việc mở thừa kế có thể được tiến hành vào bất cứ lúc nào.

Thời điểm người có tài sản lập di chúc qua đời là thời điểm mở thừa kế, ngày mất được xác định dựa theo khoản 2 Điều 71 của BLDS 2015. Tại nơi cư trú cuối cùng của người lập di chúc sẽ là địa điểm mở thừa kế, nếu không thì nơi có di sản sẽ là nơi mở thừa kế nếu như không thể xác định nơi cư trú theo điều 611 của BLDS 2015.

Thời hiệu thừa kế được quy định theo Điều 611 trong BLDS 2015 như sau:

 1. Đối với bất động sản là 30 năm, động sản là 10 năm từ thời điểm mở thừa kế. Di sản này sẽ thuộc về người thừa kế đang quản lý chúng khi hết thời hiệu, nếu như không có người quản lý di sản thừa kế thì sẽ được xử lý như sau:
 • Quy định Điều 236 của BLDS 2015 thì người đang chiếm hữu sẽ sở hữu số tài sản đó.
 • Nếu không có người chiếm hữu thì toàn bộ tài sản sẽ thuộc về nhà nước.
 1. Người thừa kế tài sản phải xác nhận quyền thừa kế hoặc truất quyền thừa kế của người khác trong thời hiệu là 10 năm từ lúc bắt đầu mở thừa kế.
 2. Người thừa kế phải thực hiện nghĩa vụ với tài sản của người để lại trong thời hiệu là 3 năm.
Thời hiệu của di chúc
Thời hiệu của di chúc

Như vậy là thông qua bài viết ngày hôm nay, Kovergroup.com – Chuyên bán đất vườn Bảo Lộc đã giúp cho các bạn biết được rằng di chúc có hiệu lực khi nào cũng như di chúc có hiệu lực trong bao lâu. Nếu có bất kỳ thắc mắc gì, hãy liên hệ với chúng tôi ngay để được giải đáp.

Thông tin liên hệ

So sánh